Hent varmen ind i huset med en varmepumpe fra dbvvs

Opvarmning af huse, eller mere præcist valg af varmekilde til huse er blevet mere og mere kompliceret i løbet af de seneste 50 år.

I første halvdel af det 20. århundrede fyrede man med brænde, koks eller petroleum. Omkring 1960 gjorde oliefyret sit indtog i danske hjem og blev betragtet som en nem og billig form for centralvarme.

Det ændrede sig brat ved den første oliekrise i 1973, hvor oliepriserne steg til uanede højder, og der kom gang i udviklingen af andre måder at opvarme boliger på.

Først kom fjernvarme og elvarme og senere gasfyret. Og da der begyndte at komme fokus på miljøet og skadevirkningerne af vores varmekilder, kom der for alvor gang i arbejdet med at udvikle mere bæredygtige energikilder og dermed opvarmningsmetoder: pilleovne, pillefyr og varmepumper. Grundet krigen i Ukraine er der gået storpolitik i leveringen af naturgas, og interessen for varmepumper er blevet endnu større.

To typer varmepumper

Ved at skifte til varmepumpe kan du opnå en betydelig lavere varmeregning. Besparelsen afhænger af flere faktorer, ikke mindst af den opvarmning du skifter fra. Hvis du anskaffer en ny varmepumpe som erstatning for et olie- eller gasfyr, vil besparelsen ganske afgjort kunne mærkes.

Varmen fra en varmepumpe er naturligvis ikke gratis – det er en fysisk umulighed. En varmepumpe bruger elektricitet, men fidusen er netop, at varmepumpen virker ved at transportere varme fra ét sted (udendørs) til et andet (indendørs), og den gør det på en måde, der giver betydelig mere varmeenergi indendørs, end den tilførte elektriske energi.

Grundlæggende findes der to typer varmepumper: luft til vand og luft til luft. Den varme, en luft til vand-varmepumpe henter ind, bliver sendt rundt i huset via vandrør og radiatorer, og den kan også levere gulvvarme og sørge for varmt vand i varmtvandsbeholderen. Luft til luft-varmepumpen opvarmer kun det rum, den er installeret i, men til gengæld kan den også virke afkølende i tilfælde af hedebølge.

Langå varmepumper fra DBVVS – et godt valg

DBVVS, der har en vision om at være “Danmarks billigste VVS”, ejer Langå, som producerer en lang række varmepumper, både luft til vand og luft til luft, og er derfor særdeles kyndige, når det gælder Langå produkter.

På dbvvs.dk finder du beskrivelser af de enkelte varmepumpe modeller samt information og gode råd om varmepumper og andre opvarmningsløsninger. Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil vide mere.